Bassiehof – Grapperhaus gelast onderzoek naar 2013, 2014 en 2016. Daar ontbreekt dus 2015 #WODC #MH17

Ronduit schokkend nieuws deze week over het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) dat onderdeel uitmaakt van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Inmenging van ambtenaren en politiek verantwoordelijken (Tot toenmalig minister Ivo Opstelten aan toe!) in door de Tweede Kamer en daarbuiten onafhankelijk geachte rapporten. Het is van een ongekende bestuurlijke arrogantie dat topambtenaren en politieke leiding dachten hiermee weg te kunnen komen. En niet geheel onverwacht zit het dossier onder de VVDingerafdrukken.

Een ‘aangescherpt protocol’

Minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus (CDA) schreef deze week aan de Tweede Kamer dat het WODC sinds augustus 2016 met een ‘aangescherpt protocol’ werkt. “Zo bepaalt het aangescherpte protocol onder meer sindsdien expliciet dat ‘dienstopdrachten aan het WODC om formuleringen, uitkomsten, onderzoeksmethoden of veronderstellingen die ten grondslag liggen aan het onderzoek aan te passen of anderszins te veranderen, niet mogelijk (zijn)’” Om te vervolgen met: “Deze aanscherping past in het algemene beleid dat de secretaris-generaal bij zijn aantreden in 2015 uiteen heeft gezet om het departement te veranderen.” Lees verder