Minister schrapt verplichte oefeningen rampenbestrijding

Veiligheidsregio’s zijn niet langer verplicht om elke drie jaar een oefening te houden om te toetsen of de rampenbestrijdingsplannen nog steeds voldoen. Dat blijkt uit een besluit van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Veiligheidsregio’s waren altijd verplicht om voor risicovolle bedrijven in hun gebied rampenbestrijdingsplannen op te stellen. Hierin staat onder meer welke personen, maatregelen en voorzieningen van belang zijn en welke personen, maatregelen en voorzieningen een rol spelen bij de bestrijding van een calamiteit. Verder wordt beschreven hoe de bevolking wordt geïnformeerd. Tijdens de oefeningen moesten de plannen worden getoetst op juistheid, volledigheid en bruikbaarheid. Lees verder