Primeur: minister voor de tuchtrechter

19 februari 2018

Het is tot het laatste moment niet helemaal zeker of het doorgaat, maar waarschijnlijk is het Amsterdamse Gerechtshof maandag het toneel van een merkwaardig spektakel. Ferdinand Grapperhaus, voorheen prominent advocaat en tegenwoordig minister van Justitie en Veiligheid, dient zich dan te verantwoorden tegenover de Raad van Discipline, de tuchtrechter voor advocaten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een minister in Nederland voor een tuchtrechter moet verschijnen. Grapperhaus is overigens niet in persoon aanwezig, heeft hij zaterdag in een interview met NRC Handelsblad laten weten.

Normaal is een zitting van de Raad van Discipline het werkterrein van een enkele journalist die schrijft voor een advocatenvakblad. Deze keer ligt belangstelling van de landelijke media voor de hand. Mocht de Raad van discipline vaststellen dat Grapperhaus de regels van het advocatenberoep heeft overtreden, dan heeft deze minister een probleem. De tuchtrechter kan een waarschuwing, berisping of zelfs een schorsing of schrapping opleggen, en zo’n maatregel staat niet goed op de conduitestaat van een minister van Justitie.

Lees verder